Hypno-Psychotherapie
Voor welke klachten
www.hypno-psychotherapie.com

Amsterdamse

Hypnotherapie

Praktijk

 

Vierwindenstraat 33 1013LA Amsterdam
(Amsterdam centrum)

Druivenstraat 67 1033JS Amsterdam
(Amsterdam-noord)

Tel.020-6235233

Mobiel 06-55128113

Email

 


Hypnotherapie


Hypnotherapie is een kortdurende therapievorm waarbij gebruikt wordt gemaakt
van hypnose ofwel trance. Deze vorm van therapie geeft je de mogelijkheid
om, vanuit ontspanning, op een ander bewustzijnsniveau te komen.
Om op dit niveau de mogelijkheid te benutten op een andere, meer open manier,
naar je probleem te kijken, te ervaren en te exploreren.
Dat wil zeggen dat je open kunt staan voor positieve suggesties en kunt zoeken
naar innerlijke hulpbronnen om je klacht/ probleem aan te pakken.

Hypnotherapie gaat uit van de idee dat iedereen op onbewust niveau over meer kennis en ervaring beschikt dan men denkt.Deze vorm van therapie biedt u de mogelijkheid om deze deels onbewuste kennis
en ervaring te gebruiken om te werken aan datgene waar u voor bent gekomen.

Hypnotherapie is een gerichte therapie en daarom goed te combineren
met andere therapievormen.
Het intake-gesprek is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen
van u als client, het probleem waar u mee komt en de sociale context,
om van daaruit het behandelingsplan op te stellen.


Hoe Hypnose werkt.


Hypnose, ook wel trance genoemd, is een toestand van ontspanning en geconcentreerde
naar binnen gerichte aandacht. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat iedereen
zonder te weten dagelijks meemaakt. U kunt bijvoorbeeld zo in gedachten verzonken zijn,
dat u ongemerkt een straat te ver loopt of terwijl u een boek aan het lezen bent, u zich
realiseert naar een pagina te staren zonder inhoudelijk te lezen ........u bent even met uw
gedachten elders.

In therapie wordt hypnose gebruikt als een middel om gemakkelijker bij je gevoel te komen.
Dit kun je doen door belemmerende faktoren, zoals taboes en andere normatieve waarden
verbonden aan de buitenwereld, buiten te sluiten. Door middel van een geleide ontspanning
keer je je meer naar binnen, je innerlijke wereld, ga je in hypnose om op onbewust nivo
te zoeken naar de kern van je probleem.

In hypnose gaan doe je dus zelf. Dit is belangrijk om je te realiseren omdat je dit zoekproces
doelgericht en effectief kunt benutten om tot gewenste veranderingen te komen.
Bovendien kun je zo controle houden over dit proces.

 


Hypnose


Hypnose, ook wel trance genoemd, is een toestand van ontspanning en geconcentreerde
naar binnen gerichte aandacht. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat iedereen
zonder te weten dagelijks meemaakt. U kunt bijvoorbeeld zo in gedachten verzonken zijn,
dat u ongemerkt een straat te ver loopt of terwijl u een boek aan het lezen bent, u zich
realiseert naar een pagina te staren zonder inhoudelijk te lezen ........u bent even met uw
gedachten elders.

In therapie wordt hypnose gebruikt als een middel om gemakkelijker bij je gevoel te komen.
Dit kun je doen door belemmerende faktoren, zoals taboes en andere normatieve waarden
verbonden aan de buitenwereld, buiten te sluiten. Door middel van een geleide ontspanning
keer je je meer naar binnen, je innerlijke wereld, ga je in hypnose om op onbewust nivo
te zoeken naar de kern van je probleem.

In hypnose gaan doe je dus zelf. Dit is belangrijk om je te realiseren omdat je dit zoekproces
doelgericht en effectief kunt benutten om tot gewenste veranderingen te komen.
Bovendien kun je zo controle houden over dit proces.


Hypno-Psychotherapie


Hypno-Psychotherapie wordt door de Europese Associatie
als een gespecialiseerde vorm van psychotherapie erkend.

Het is een combinatie van therapievormen die een optimale
wisselwerking tussen het onbewuste en het bewuste tot stand kan brengen

Hypnotherapie laat zich goed combineren met therapievormen zoals
de cognitieve gedragstherapie, gestalt, e.a. De combinaties hebben altijd tot doel
een zo direkt mogelijke aanpak te realiseren die afgestemd is op u als persoon.

 


Hoe werkt Hypno-psychotherapie


Een therapeutische behandeling, ook wel sessie of consult genoemd, duurt tussen 1-en 1 1/2 uur.
Hieronder valt ook het intakegesprek.

Het intake gesprek is de basis van én de ingang tot de therapie.
Naast het verhaal/de geschiedenis van u als client is het goed om te ontdekken of het klikt tussen
de client en de therapeut en of Hypnotherapie voor uw klacht de juiste therapie is.

Het blijkt waardevol te ervaren dat je aan het eind van het intakegesprek het gevoel hebt
dat verandering of verbetering mogelijk is.

Het aantal sessies ligt tussen de 3 en 8 maal. Hoeveel sessies er voor een specifieke klacht
nodig zijn valt vooraf nooit te zeggen omdat dit afhangt van de oorzaak van de klacht
en de persoon die je bent (wellicht valt er aan het eind van de intake een richtlijn te geven ).

Na het intake gesprek wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.
Afhankelijk van het therapeutisch proces en het budget van de persoon wordt besproken
hoeveel tijd er tussen de afspraken wordt genomen. Een week of twee weken,
soms ook wat langer als dat gewenst is.

Heeft u nog andere vragen dan verzoek ik u die telefonisch te stellen,
de ervaring leert dat dat wat persoonlijker is.
Mijn contactgegevens vindt u onder "praktijk & contact", zie de contactbutton rechtsonder.
Dat geldt ook voor het maken van een afspraak en het vernemen van het behandelingstarief.
De kosten worden door steeds meer ziektekostenverzekeraars vergoed.
Informeer hiervoor bij uw verzekering.


Waarom Hypno-Psychotherapie


Aangezien hypnotherapie zich richt op het onbewuste, kan daarnaast een therapievorm gekozen worden die uitgaat van het bewuste ( ook de ratio) om zo een sneller en optimaler effekt te bereiken. Het kan inzicht gevend zijn op onbewust niveau te zoeken en daar werk te verrichten om vervolgens dit op bewust niveau te herkaderen en het stapsgewijs toe te passen in het dagelijkse leven. Afhankelijk van de klacht en de persoon die u bent, kan het tijdens het intakegesprek duidelijk worden of er voor een integrale aanpak wordt gekozen of niet. De motivatie behoort onderbouwd te zijn. Therapie is als op reis gaan: er is een vertrekpunt en een doel.De weg ertussen is variabel..

Hypno-Psychotherapie kenmerkt zich door een geïntegreerde
benadering en- aanpak, afgestemd op de persoon: doelgericht, effectief en kortdurend.

Voor welke klachten is Hypno-psychotherapie geschikt.


Angst


Angst is een breed begrip. Er zijn verschillende vormen van angsten
ook verschillende niveaus.

Angst gaat vaak gepaard met paniekmomenten of paniekaanvallen.
Dit zijn eigenlijk begrensde periodes,uiteenlopend van gevoelens van onbehagen
tot gevoelens van intense angst.

Symptomen:
De volgende symptomen kunnen zich voordoen : hartkloppingen, transpireren,
trillen, ademnood, hyperventileren, pijn, misselijkheid, duizeligheid e.a..

Behandeling:
Angst is goed te behandelen met hypnotherapie.
Vaak is angst plaats- of situatie gebonden en uit zich niet alleen in lichamelijke symptomen
maar ook in vermijdingsgedrag zoals bij claustrofobie.
Als de oorsprong van de angst is duidelijk geworden , komt beheersing van - en controle
over de angst binnen bereik. Naast ontspanningstechnieken, visualisaties
komen technieken als regressie en egostate in aanmerking.
Veelal gecombineerd met cognitieve gedragstherapie.


Hyperventilatie


Hyperventilatie wordt tegenwoordig niet meer als een aandoening gezien maar meer als een complex
van symptomen waaraan veelal een psychische oorzaak ten grondslag ligt.
Emotionele problemen gaan eigenlijk altijd samen met lichamelijke verschijnselen waaronder
ademhalings- "problemen".

Symptomen:

Pijnlijke steken in de borst, gespannenheid, een waas voor de ogen, duizeligheid, in de war zijn,
snellere of diepere ademhaling, benauwd gevoel in of rond de borst, tintelingen in de vingers, e.a.

Behandeling:

Belangrijk bij het stellen van de diagnose tijdens de intake is het uitsluiten van medische oorzaken.
Aandacht wordt besteed aan de manier van ademhalen. De inzet van de therapie is echter
de onderliggende reden of oorzaak van de hyperventilatie te achterhalen.
Daarnaast technieken te gebruiken waardoor de cliënt het bestaande patroon kan gaan veranderen.


Stoppen met roken


Stoppen met roken is een keuze.Veel mensen zijn zich daarvan niet zo bewust.
Echter, zeggen te willen stoppen met roken maakt nog niet dat je ook werkelijk stopt.

Er is maar één laatste sigaret.

Behandeling:

In een uitgebreid intakegesprek komen alle aspekten, die met roken te maken hebben, aan bod.
Ook de onderliggende motivatie van wel of niet roken.
Dat wat het verstand zegt, kan wat anders zijn dan het onbewuste aangeeft.
En dan nog: het inzicht dat het onbewuste geeft, leidt niet altijd tot het stoppen met roken.
Wat is de winst die het roken gaf, hoe is het om de kracht te ervaren van de vrijheid die het je geeft om te stoppen
met roken of........ minder te roken.
Dit is ook een keuze. Stoppen met roken raakt erg aan de persoon die je bent, wat je "innerlijk" ( en mentaal) in huis
hebt om autonomer te worden in denken, voelen en doen. Dat weet je pas als je echt (wilt) kunt kiezen.


Slaapproblemen


Slapen in een complex biologisch proces. Mede door de technologische ontwikkelingen
en vele onderzoeken in z.g. slaaplaboratoria is de kennis over de biologische aspecten
van slaap de laatste jaren enorm toegenomen.
Maar aan slaap zijn natuurlijk ook psychologische aspecten te onderscheiden:
slapen is ook gedrag waar ieder individu zijn eigen vorm aan geeft.

Slapen doe je iedere dag, je leven lang . Daardoor ontwikkel je een patroon van gewoonten, rituelen
en ook gedachten en gevoelens die met het slapengaan , samenhangen.
Iedereen heeft een leergeschiedenis t.a.v. slapen.

 

Symptomen:

Niet in slaap kunnen komen, niet goed door kunnen slapen, onrustig slapen, veel dromen
of nachtmerries hebben, overdag niet uitgerust zijn, concentratie problemen,
snel geïrriteerd, evenwichtsstoornissen,e.a.


Behandeling:

Waar het bij slaapproblemen ( voorbijgaand en/of kortdurend) en slaapstoornissen ( langer dan 3 tot 4 weken)
omgaat is de negatieve houding ten opzichte van het slapen: de negatieve gedachten en -gevoelens.
Slaapproblemen laten zich gemakkelijk oplossen door het te bespreken, wat adviezen en het mogelijk tijdelijk
voorschrijven van een slaapmiddel.
Bij slaapstoornissen blijken therapeutische maatregelen oplossend te werken omdat ze de specifieke oorzaak
en de symptomen ( integraal) aanpakken.
Wat ligt er onbewust ten grondslag aan de stoornis, welk deel van jouw persoon weerhoudt je ervan in de slaap
te gaan, in hoeverre heeft het te maken met vroeger.
Voor deze aspekten zijn bepaalde technieken te gebruiken,o.a egostate, naar de kleine van vroeger te kijken,
soms regressie.


Depressie


Uit het dagelijkse leven weten we dat de stemming van mensen kan variëren.
Het kan gebeuren dat die "ont-stemming" intens, langdurig en buitenproportioneel is, dat wil zeggen:
niet in overeenstemming is met de omstandigheden van een persoon.

Iedereen voelt zich wel eens gedeprimeerd hetgeen wordt afgewisseld door een wat blijmoediger stemming.
Als de kwaliteit van je leven steevast te wensen overlaat mbt je werk, je sociale leven, levenszin
dan zou je daar wat aan kunnen doen met professionele hulp.
De moeite waard om meer inzicht en grip op je sombere stemming te verwerven.

Symptomen:

Ingrijpender is het voor mensen als de depressieve stemming altijd aanwezig blijkt en gepaard gaat met breder liggende problemen, zoals:somberheid, neerslachtigheid, concentratieproblemen,
slaapklachten, verminderd zelfrespect, overdreven schuldgevoelens, gedragsproblemen
( gebrek aan initiatief en vermindering van het aktiviteitenniveau), motivationele problemen
( niets meer willen, het leven beu zijn), lichamelijke problemen ( gewichtsverlies, doodmoe zijn).
Bovenstaande problemen wijzen op een depressieve stoornis die ingrijpende gevolgen kan hebben
voor de sociale omgeving.
Vaak blijkt het optreden van een depressie gerelateerd te zijn aan ingrijpende gebeurtenissen
( iemands dood, een ernstige ziekte).

Behandeling:

Hypnotherapie als vorm van psychotherapie kan positief werken bij een niet te zware stemmingsstoornis: inzicht verkrijgen bij mogelijke traumatische gebeurtenissen, hulpbronnen aanboren, ik- sterkte vergroten,e.a.

De combinatie met meer gedragsmatige technieken blijkt positief te werken.
Ook behoort medicatie ( door de huisarts) bespreekbaar te zijn.

N.b. de in de DSM4 geclassificeerde endogene depressie (biologische oorsprong)
kent een contra- indicatie voor met name de hypnotherapie.


Fobieen


Een fobie laat zien hoe lichamelijke verschijnselen samenhangen
met psychosociale problemen en hoe ze elkaar kunnen versterken.

Een fobie vindt zijn oorsprong in een eerste gebeurtenis of een aantal
gebeurtenissen op een gevoelig moment, waarbij je angstig wordt.
Acute stress bv. kan angst geven en leiden tot een fobie.

Een angst wordt een fobie als deze het dagelijkse leven gaat beheersen.
Kort gezegd: een fobie is eigenlijk vooral angst voor de angst
(gekoppeld aan gebeurtenis en moment ).

Symptomen
Het belangrijkste symptoom van een fobie is veelal het vermijden
van de angstsituatie waarbij herhaalgedrag ontstaat of dwanghandelingen optreden.
Een beperkt gedachtenpatroon, het focussen van de gedachten op de angst
voor de angst , heeft zich dan al gemanifesteerd.

Behandeling:
Bij de behandeling van fobieën is een uitgebreide intake belangrijk.
Wanneer is de angst ontstaan, waar had en heeft de angst mee te maken.
Is er een hiërarchie aan te brengen in de situaties waar de angst zich voordoet.
Is men wel eens niet bang, etc.
Zinvol blijkt een lijn aan te brengen van de situatie(s) van vroeger naar het gedrag
(en de gevoelens) van nu.
Op onbewust niveau onderzoeken, hulpbronnen aanboren, veranderingen aanbrengen
daar waar mogelijk en op bewust niveau gebruiken met behulp van oefeningen.


Faalangst


Faalangst is een van de vele angsten waar iemand last van kan hebben.
Faalangst is de angst om het niet goed te doen, de angst dat iets niet zal lukken.

Bij faalangst gaat het niet alleen om niet lukken maar ook nog eens om datgene wat daarna kan komen:
de verwachting van negatieve reakties van anderen.
Negatieve gedachten geven negatieve gevoelens hetgeen weer leidt tot negatief handelen.
En wellicht invloed heeft op lichamelijke processen.

En zo kan er een patroon ontstaan: je wordt onzeker, je wordt bang te kort te schieten, etc.....
Hoe kun je dit patroon doorbreken, wat is daarvoor nodig? Waar het denken te kort schiet, kan het onbewuste
wellicht antwoorden geven.
Welk positief patroon kun je ontwikkelen door anders naar jezelf te kijken, inzicht in wie je was en kunt worden.
Kortom: zelfvertrouwen te hervinden.


"Niet lekker in je vel zitten"


"Niet lekker in je vel zitten"
Inmiddels bijna een uitdrukking geworden waarin veel mensen zich kunnen herkennen.
Het is "een voelen, een ervaren" dat bij deze tijd lijkt te horen, wat het waarschijnlijk niet is.

Symptomen:
"Niet lekker in je vel zitten" blijkt moeilijk in woorden te vatten en ook verschillend ervaren
te worden. Gevoelens van twijfel, onzekerheid, lichamelijk onbehagen, snel afgeleid zijn,
je moeilijk concentreren, weinig intitiatief nemen.

Als je niet lekker in je vel zit dan lijkt de ander veel sterker, hetgeen weer gevolgen heeft voor
je gevoel, je houding, denken en gedrag.

Kenmerkend voor dit "niet goed in je vel zitten" is dat men niet goed kan plaatsen waar het mee
te maken heeft, waar het vandaan komt.

Behandeling:

Het blijkt goed te werken om je gevoelens te uiten naar een buitenstaander, je gedachten
uit te spreken naar iemand die afstand kan nemen. Vaak kunnen mensen in je omgeving
niet zo veel met zoiets vaags als "niet goed in je vel zitten", vooral niet als het lang aanhoudt
En wat is lang?

Praten, op een rij zetten ontspanningsoefeningen, visualiseren, zoeken op onbewust niveau,
egoversterking, en mogelijk gedragsmatige oefeningen om de 3 niveau's , denken, voelen, doen
weer in balans te brengen.


Stress


Stress is een begrip en moeilijk te definieren, behalve als je dat in fysiologische termen doet.
Zoals spreken over stressoren, spanningsfactor, etc. Zo wordt het echter in het dagelijkse leven niet opgevat.

Psychosomatische klachten gaan vaak gepaard met stress.Wat is stress precies.
Hoe bouw je het op.Waarom heb je er last van en waarom nu.
Wat betekent het in relatie tot de persoon die je bent..Wat kun je er aan doen?

Zoals blijkt uit bovenstaande vragen is stress een vaag begrip. Stress kan opgevat worden als een signaal
dat een verkeerde verhouding aangeeft tussen de draaglast (de eisen die de omgeving stelt)
en de draagkracht (de aanpassingsmogelijkheden )van de persoon.
Tot de draagkracht behoren cognitieve en emotionele vaardigheden
die men in zijn leven heeft geleerd om met belasting om te gaan, zoals optimisme, flexibiliteit,
energie, conditie, struktuur aan brengen.
De relatie tussen draagkracht en draaglast bepaalt hoeveel iemand aan kan, privé en in werk.
Een te hoge belasting geeft te hoge en vaak chronische spierspanning in combinatie met te veel
psychische spanning.

Stress-symptomen:

Stemmingsveranderingen, spierspanningen, maag- en darmklachten, hartkloppingen, zweten, hoge bloeddruk,
hyperventilatie, angst, apathie, concentratieproblemen, etc.

Stress heeft 4 niveaus: het wordt subjectief ervaren, het heeft een lichamelijke kant (symptomen),
een gedragsmatige kant, een relationele en een sociale kant.
Deze niveaus komen allemaal aan de orde tijdens een intakegesprek om van daaruit
een behandelingsplan op te stellen.

Behandeling

Stress behandelen vraagt om een integrale aanpak omdat er, zoals boven vermeld, zoveel verschillende
faktoren een rol spelen.
Leren ontspannen is een eerste voorwaarde om stress af te bouwen.
Dat gaat het snelst als iemand je daarin begeleidt, bv. een hypnotherapeut..Je kunt het daarna ook zelf toepassen.
Stappen zijn als volgt: Lichamelijke ontspanning door concentratie op de ademhaling, geestelijke ontspanning
verkrijg je o.a door geleide imaginaties; belangrijk is het loslaten, dumpen van te veel last, de dingen leren
aan te pakken en op te ruimen, struktureren en prioriteiten stellen; dit alles eerst imaginair en daarna
in het dagelijkse leven. Om je vóór te stellen dat er ook in je zelf een rustige plek te vinden is, is essentieel ,
om van daaruit stress op eigen wijze en in eigen tempo af te bouwen.


Andere Problemen


Natuurlijk zijn er problemen die niet in bovenstaand overzicht zijn genoemd maar die toch goed behandelbaar
zijn met Hypno-Psychotherapie.

Goed resultaat wordt bereikt bij:

-Eetproblemen (over-ondergewicht)
-Sexuele problematiek
-Onzekerheid
-Dwangmatige gedachten en - handelingen
-Verwerking van traumatische gebeurtenissen (bv geweld of overlijden)